Objednávka pro hotel


 Po objednání služby níže Vás kontaktuje (do 36 hodin) náš technik s možnými termíny instalace.

Standardní cena služby je 90 Kč měsíčně za jeden pokoj bez DPH a bude případně účtována až od 7. měsíce.

PRVNÍCH 6 MĚSÍCŮ PROMO CENA ZA 1,- Kč/měsíčně

INSTALAČNÍ POPLATEK ZA SLUŽBU JE 3.990,- Kč bez DPH (účtováno na fakturu až po úspěšné instalaci)